VERDIPAPIRFONDENES

Setninger med ordet verdipapirfondenes


Norge og Verdipapirfondenes forening.
Verdipapirfondenes forening klassifiserer inndelingen av verdipapirfond i fire hovedtyper, og en rekke undergrupper.
Selskapet er medlem av Verdipapirfondenes forening (VFF).Selskapet ble stiftet i 1981 som Christiania Forvaltning AS, og endret senere navn til K Fondene AS.
Medlemmene av Verdipapirfondenes forening har utarbeidet flere bransjenormerBransjenormer for medlemmer av Verdipapirfondenes forening som regulerer flere virksomhetsområder, blant annet informasjon og markedsføring.
Aksjonærforeningen i Norge, Den norske Revisorforening, Eierforum, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Norske Finansanalytikeres Forening, Norske Pensjonskassers Forening, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo Børs og Verdipapirfondenes Forening.
Han har blant annet også arbeidet som styreleder for Verdipapirfondenes Forening, investeringsdirektør i SKAGEN, investeringsdirektør i Vesta, europeisk aksjeforvalter og sektoransvarlig for energi i Skandia, finans- og analysesjef i Sparebank 1 SR-Bank og leder for rådgivnings- og revisjonsfirmaet Arthur Andersen i Stavanger.