VERTSKOMMUNE

Setninger med ordet vertskommune


Vertskommune er Førde.
Åmli er vertskommune for landets og Skandinavias mest moderne sagbruk.
Midtre Gauldal kommune er vertskommune for et unikt tilbud på landsbasis, Nordmoen botiltak.
Nannestad kommune er, sammen med Ullensaker kommune, vertskommune for Oslo lufthavn, Gardermoen.
Suldal er også vertskommune for Topp Volley Norge og har som mål å utdanne topp volleyballspillere.
I samarbeid med en rekke kommuner i fylket bygget internasjonale kunstnere en skulptur i hver sin vertskommune.
Kongsvinger kommune er vertskommune for ordningen, som kom til som en følge av opprettelsen av Teater Innlandet.
Stange kommune ble som vertskommune tilkjent eierskap av området med tilhørende bygninger, foruten noen få bygg som forble i fylkeskommunens eie.
Alta er således å regne i rekken av universitetsbyer i Norge og er vertskommune for det nyeetablerte Finnmarksfakultetet i tillegg til de øvrige utdanningstilbudene UiT -Norges arktiske universitet har i byen.