VERTSPLANTENES

Setninger med ordet vertsplantenes


Etter parringen klegegr hunnen 150 – 200 egg på vertsplantenes blader, enkeltvis eller i små grupper.
Etter parringen legger hunnen 200 – 250 egg, enkeltvis eller to-tre sammen, på undersiden av vertsplantenes blader.
De voksne målerne flyr en ganske kort periode i vertsplantenes blomstringstid, i mai – juni, lengst i nord inntil juli.
Hunnene er svært fruktbar og kan legge opptil 800 egg på undersiden av vertsplantenes blader, fortrinnsvis på busker og småtrær som står på varme, solåpne steder.