VINKELJERNSUNDERBYGNING

Setninger med ordet vinkeljernsunderbygning


Det var et åttekantet jernhus på en tolv meter høy vinkeljernsunderbygning plassert på fire betongfundamenter med et tre meters innebygd beholderrom øverst.