VISEPRESIDENTPOSTENE

Setninger med ordet visepresidentpostene


Reelt er det dog kun presidenten som velges direkte, idet de fire største partiene i Folketinget, utover det parti presidenten tilhører, besetter visepresidentpostene i rekkefølge etter størrelse.