YASSOLANDBRUK

Setninger med ordet yassolandbruk


YassoLandbruk er den fremste aktiviteten i moderne Siwa, særskilt kultiveringen av dadler og oliven.