ZÁPOTOCKÝ

Setninger med ordet zápotocký


Zápotocký gikk inn for en mykere form av statsstyre.
Da Zápotocký ble president ble han etterfulgt som statsminister av Viliam Široký, som ble sittende til 1963.
Han var statsminister fra 1953 til 1963 og fungerte også som president etter Antonín Zápotocký fra 13. november til 19. november 1957.
Han ble gjenvalgt i 1958 og 1964, og fra 1957 var han i tillegg president i landet etter at president Antonín Zápotocký døde dette året.
Mens Zápotocký og statsminister Viliam Široký ønsket et mer liberalt styre, kunne Novotný utmanøvrere disse da han hadde Sovjetunionens støtte.
Hans far var Ladislav Zápotocký, en av grunnleggerne av det tsjekkiske sosialdemokrtiske partiet (ČSSD), sammen med Josef Boleslav Pecka-Strahovský og Josef Hybeš.
Antonín Zápotocký (født 19. desember 1884 i Zákolany, død 13. november 1957 i Praha) var statsminister i Tsjekkoslovakia fra 1948 til 1953 og president fra 1953 til 1957.Han var født i Zákolany, nær Kladno i Bøhmen, som da lå i Østerrike-Ungarn, nå i Tsjekkia.